الرياضة ميدان المنافسة | Play True | Say No To Doping الرياضة ميدان المنافسة | Play True | Say No To Doping الرياضة ميدان المنافسة | Play True | Say No To Doping

Therapeutic Use Exemption Committee

It is an independent Committee responsible for granting exemptions for athletes to use, for medical treatment, drugs and medicines that contain substances prohibited in sport..

 

2

  •                                       

  •